Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmej klasy

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r.