Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo,

Informuję o rozpoczętych konsultacjach społecznych w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice.

Udostępniam również do zapoznania się projekt zmian warunków i trybu przyznawania stypendium dla uczniów.

Komunikat w sprawie konsultacji społecznych dotyczących zmiany warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego, artystycznego i sportowego szczególnie uzdolnionym uczniom w Gminie Siechnice › zobacz dokument

Projekt zmian warunków i trybu przyznawania stypendium dla uczniów › zobacz dokument

Uchwała nr XX/181/20 Rady Miejskiej w Siechnicach › zobacz dokument

Formularz zgłaszania opinii/uwag/propozycji › zobacz dokument