Pasowanie na czytelnika klas pierwszych

W naszej szkole pasowanie na czytelnika biblioteki uczniów klas pierwszych, na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj odbywa się na początku roku szkolnego. Tak też się stało   w tym roku w przypadku klas: Ia, Ib, Ic i Id.

Spotkanie z biblioteką szkolną było wyjątkowo uroczyste.  Dla dzieci przygotowana została prezentacja multimedialna zawierająca rady i prośby książek. Podczas spotkania przekazana została dzieciom wiedza o książkach i bibliotece.

Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej.

Aktu pasowania dokonały bibliotekarki Anna Frąckiewicz i Teresa Budziar. Na zakończenie wszyscy otrzymali, pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek, a także każde z dzieci otrzymało w prezencie książkę ( zakupioną dzięki uprzejmości rodziców uczniów klas pierwszych). 

Wszystkim naszym małym czytelnikom życzymy przeżywania wspaniałych przygód w świecie książek.