Podziękowanie dla Rady Rodziców

Podziękowanie dla Rady Rodziców

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność uczniowska

składają serdeczne podziękowania Radzie Rodziców

za zaangażowanie trud i serce włożone w pracę na rzecz naszej szkoły.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zawsze mogliśmy liczyć  na Państwa  zrozumienie i wsparcie.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, pracującym w Radach Klasowych za pomoc i pracę.