Potwierdzenie woli zapisu do klasy 1

Dokumenty potwierdzające wolę zapisu dziecka do klasy 1 i na religię znajdują się w zakładce “Rekrutacja“. Uzupełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 12 maja 2023 r. do godz. 15:00.