REKRUTACJA do publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA

do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych  na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że zgodnie z harmonogramem (Zarządzenie Burmistrza Siechnic nr 5/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.) rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Gminy Siechnice pod linkiem:

http://siechnice.gmina.pl/strona-2863-rekrutacja_do_publicznych_przedszkoli.html

Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym.

Zgodnie z art. 24 ustawy  o ewidencji ludności (tj.Dz. U. z 2019 poz. 1397 z późn. zm.) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”.