ŚREDNIE WYNIKI NASZEJ SZKOŁY Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Szanowni Państwo,

z wielką radością informujemy o wynikach uczniów klas ósmych na egzaminie kończącym szkołę podstawową.

Nasza szkoła osiągnęła najlepszy średni wynik ze wszystkich przedmiotów w gminie (74%).

Uczniowie naszej szkoły zdobyli średnio z:

języka polskiego – 67% punktów, co stanowi 7 stanin w dziewięciostopniowej skali;

matematyki – 70% punktów, co daje 9 stanin;

języka angielskiego – 86% punktów, co daje 8 stanin.

Nasi uczniowie napisali najlepiej ze szkół gminnych z matematyki i języka angielskiego oraz nieco gorzej z języka polskiego (druga szkoła w gminie).

Nasze wyniki są wyższe od średniej gminy (j .polski 66%, matematyka 56%, języka angielskiego 77%), wyższe od średniej szkół wiejskich, szkół Wrocławia, średniej powiatu i kraju.

Gratulujemy naszym uczniom i ich rodzicom.

Przede wszystkim gratulujemy i dziękujemy naszym nauczycielom, którzy w tak trudnej sytuacji i zaskakujących warunków stanęli na wysokości zadania i tak dobrze przygotowali swoich uczniów do pierwszego w ich życiu egzaminu.

Życzymy wszystkim dostania się do upragnionych szkół oraz odpoczynku i udanych wakacji.

Poniżej przedstawiamy tabelę z rozkładem wyników na tle gminy i kraju.


Załącznik