Stypendium Burmistrza dla uzdolnionych dzieci i młodzieży na rok szkolny 2022/2023

O przyznanie stypendium Burmistrza ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Siechnice. 

Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie Gminy Siechnice.