Warsztaty w Myśliborzu

W dniu 5 września klasy VI wyjechały do Myśliborza. Wyjazd był nagrodą z zajęcie II miejsca w powiatowym  konkursie przyrodniczym klas 5 ,,Przyroda wokół nas zorganizowanym przez  dyrekcję Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we współpracy ze Starostą  Powiatu Wrocławskiego.

Warsztaty odbyły się w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa ,,Salamandra w Myśliborzu k/Jawora.

Tematy warsztatów-,,Światło z natury – substancje fluorescencyjne w przyrodzie; ,,Gliceryna, wosk pszczeli – to się przyda do kąpieli.

Nauczyciel biologii

Teresa Rotter