Zmiana harmonogramu rekrutacji

Informacje dla rodziców, dotyczące  postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii

 

W związku z wprowadzeniem przez Rząd kolejnych zaostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, licznymi utrudnieniami w sposobie dostarczania dokumentów do placówek a przede wszystkim ograniczonymi zasobami kadrowymi wydłużeniu uległ termin weryfikacji wniosków dokonywany przez Komisje rekrutacyjne i powiązane z nim terminy zadań ujętych w „Harmonogramie rekrutacji na rok szkolny 2020/21”.

Harmonogram rekrutacji