Konta

Konto szkoły:

52958410922010100072240001

 

Płatności – obiady:

Płatności dokonujemy poprzez stronę www.palcelizacsiechnice.pl 

 

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich:

ul. Kolejowa 7a, 55-010 Żerniki Wrocławskie

83 1240 6670 1111 0010 7866 0871

Bank Pekao