Konta

Konto szkoły:

22 9584 1092 2011 1000 7224 0006

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich:

ul. Kolejowa 7a, 55-010 Żerniki Wrocławskie

83 1240 6670 1111 0010 7866 0871

Bank Pekao