Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

ul. Kolejowa 7a, 55-010 Żerniki Wrocławskie

PKO Bank Polski

NR 83 1240 6670 1111 0010 7866 0871