• Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasach IV – VIII zobacz
  • Wymagania na poszczególne oceny z muzyki w klasach IV – VIII zobacz
  • Wymagania na poszczególne oceny z plastyki w klasach IV – VIII zobacz
  • Wymagania na poszczególne oceny z informatyki w klasach IV – VIII zobacz
  • Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasach VII zobacz
  • Wymagania na poszczególne oceny z fizyki w klasach VIII zobacz
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów zobacz