Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Nasza Szkoła przystąpiła we wrześniu 2022r. do Projektu o nazwie „Edukacyjna Sieć Antysmogowa” prowadzonym przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie. Projekt ten służy zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. Planowane jest przeprowadzanie działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej.

W ramach projektu został zamontowany czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza (ilość pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza) oraz zainstalowaną na zewnątrz budynku szkoły tablicę informacyjną LED, służącą do prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza.