Historia szkoły od 1946r.

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH

Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich rozpoczęła swoją działalność w roku szkolnym 1946/1947, najpóźniej ze wszystkich szkół na terenie gminy. Organizowanie polskiej szkoły trwało od zakończenia działań wojennych w 1945 roku do końca 1946 roku. Uczęszczały do niej dzieci nie tylko z Sernik – taką nazwę po wojnie nosiła nasza miejscowość, ale też z Iwin, Biestrzykowa, Smardzowa, Radomierzyc. Większość dzieci pochodziła z rodzin wysiedleńców z województwa wołyńskiego i lwowskiego, którzy osiedlili się w tych miejscowościach.

Pierwszym kierownikiem szkoły była Stefania Gliwa. Wielkie zasługi dla organizacji szkoły i życia mieszkańców wniosło małżeństwo nauczycielskie Władysław i Stefania Łuczkowscy. Władysław Łuczkowski, a potem jego żona Stefania, kierowali szkołą w latach 1946 – 1973. Byli ludźmi bardzo aktywnymi i oddanymi swojej pracy. Przy ich udziale oraz innych osadników tworzono pierwsze instytucje na terenie naszych miejscowości. To oni organizowali pierwsze kursy dla dorosłych i spółdzielnie rolnicze. Znany był szeroko zespół tańca prowadzony przez panią Stefanię Łuczkowską. Szkoła polska została zorganizowana w budynku poniemieckiej szkoły z 1912 r., który podczas wojny został bardzo zniszczony. Mimo ogromnych trudności lokalowych i kadrowych, nigdy nie zaprzestała swojej działalności. Wielką troską kolejnych kierowników i dyrektorów szkoły była poprawa warunków nauczania. Pani Adela Woźniak, która była dyrektorem szkoły w latach 1973 – 1991, dostrzegła konieczność budowy nowej szkoły i zgromadziła stosowną dokumentację. Zwiększyła też ilość sal lekcyjnych dla młodzieży oraz poprawiła stan techniczny budynku szkoły. To dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani Adeli Woźniak przyłączono szkołę do wodociągu wiejskiego oraz doprowadzono instalację gazową, co w znacznym stopniu usprawniło funkcjonowanie placówki. Pani Teresa Rotter dyrektor szkoły w latach 1991 – 1997 adoptowała salę lekcyjną na salę gimnastyczną oraz z wielkim zaangażowaniem wraz z lokalną społecznością, kontynuowała działania zmierzające do powstania nowej placówki. Dzieło to zwieńczone powstaniem nowego budynku szkolnego kontynuuje pani Anna Kozłowska, obecny dyrektor placówki od 1997 r.. Jej wielka praca i poświęcenie sprawiło, że dzieci mogły wreszcie uczyć się na jedną zmianę, dzięki pozyskaniu przez panią dyrektor pawilonów na potrzeby klas nauczania zintegrowanego w 1997 r. Budowa szkoły trwała 10 lat i mimo licznych trudności i przeszkód została ukończona i przekazana do użytku w listopadzie 2006 r. obecnej dyrektor szkoły Pani Annie Kozłowskiej.

Od 1946 roku do szkoły uczęszczało średnio około 150 dzieci rocznie. Największa ponad 200 osobowa grupa dzieci uczęszczała w latach 1960 – 1970. Dzisiaj, 2010 roku w naszej szkole uczy się 280 uczniów. Najmłodsze z nich to 5 – latki, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych: Krasnali i Niedźwiadków. Sześciolatki  przygotowują się do szkoły w oddziałach zerowych. Nauka w szkole odbywa się w trzech budynkach: w nowym, oddanym 2006 roku, starym, systematycznie odrestaurowywanym i w pawilonie.  W ciągu ponad 60 lat istnienia szkoły ukończyło ją około 1345 uczniów, a  uczyło w niej 126 nauczycieli.

 

KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W ŻERNIKACH WROCŁAWSKICH

 1. 1946 – Eleonora Gliwa
 2. 1946 – 1969 – Władysław Łuczkowski
 3. 1969 – 1972 – Stefania Łuczkowska
 4. 1972 – 1991 – Adela Woźniak
 5. 1991 – 1997 – Teresa Rotter
 6. 1997 – Anna Kozłowska

 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich

 1. Augustyniak Waldemar
 2. Bańkosz Alina
 3. Bestecka Katarzyna
 4. Bielska Iza
 5. Blicharz Monika
 6. Bloch Irena
 7. Boruta Alicja
 8. Bykowska Anna
 9. Cetera Józef
 10. Chałupka Małgorzata
 11. Chwadczuk Anita
 12. Cieślik Danuta
 13. Ciupryk Anna
 14. Cyroński Ryszard
 15. Damasiewicz Olga
 16. Dąbrowska Iwona
 17. Drozdowski Tadeusz
 18. Duchnik Teresa
 19. Duda Kazimiera
 20. Dulat Leszek
 21. Dworaczek Magdalena
 22. Dziedzic Piotr
 23. Federowicz Leszek
 24. Filanowska Małgorzata
 25. Filip Jerzy
 26. Firlej Maria
 27. Frąckiewicz Anna
 28. Garbowska Renata
 29. Gawlik Julian
 30. Gliwa Eleonora
 31. Gładysiewicz Barbara
 32. Gmernicka Krystyna
 33. Harmata Jadwiga
 34. Japa Violetta
 35. Jarek Irena
 36. Jarmowicz Lidia
 37. Jastrzębska Paulina
 38. Jurczak Justyna
 39. Jurkiewicz Wiesława
 40. Jaśkiewicz Bogusław
 41. Kaczorowska Krystyna
 42. Kamiński Jan
 43. Kardynał Beata
 44. Kłym Agata
 45. Kozłowska Anna
 46. Król Jadwiga
 47. Krzyśko Ryszard
 48. Krzystek Jadwiga
 49. Kurowska Iwona
 50. Lachowicz Krystyna
 51. Lipa Alina
 52. Łowicka Katarzyna
 53. Łobos Anna
 54. Łuczkowska Stefania
 55. Łuczkowski Władysław
 56. Mamotiuk Joanna
 57. Marcjan Teresa
 58. Markowski Alfred
 59. Matacz Edward
 60. Mielnikiewicz Tomasz
 61. Mikielewicz Anita
 62. Mikulska Agnieszka
 63. Milewska Izabela
 64. Mleczak Ludwika
 65. Młodzianowska Urszula
 66. Mochnacka Irena
 67. Momot Anna
 68. Mrowiec Ryszrd
 69. Musij Wanda
 70. Nalazek Barbara
 71. Nowakowska Małgorzata
 72. Olewicz Izabela
 73. Ordon Anna
 74. Orzechowska Kazimiera
 75. Pawlisz Jadwiga
 76. Para Bożena
 77. Pelińska Bożena
 78. Pietryga Teresa
 79. Pinkowska Małgorzata
 80. Piwko Grażyna
 81. Płotnicka Krystyna
 82. Popek – Krystek Beata
 83. Prasał Danuta
 84. Prokurska Zofia
 85. Przybytnikowski Dariusz
 86. Radecki Andrzej
 87. Rembowska – Zając Jadwiga
 88. Rogalski Leszek
 89. Rogowska Agnieszka
 90. Rosikoń Alicja
 91. Rostkowska Barbara
 92. Rotter Teresa
 93. Sekuła Ryszard
 94. Sienkiewicz Ewa
 95. Skowrońska Barbara
 96. Słoma Alina
 97. Sosnowska – Pawluk Katarzyna
 98. Stachurska Barbara
 99. Stefan Ewa
 100. Stefan Teresa
 101. Szanin Anna
 102. Szajnerman Maria
 103. Szechińska Maria
 104. Szedzianis Elżbieta
 105. Szeferowicz Małgorzata
 106. Szeliga Małgorzata
 107. Szudłowska Barbara
 108. Szydłowski Ryszard
 109. Szymaniak Małgorzata
 110. Szymańska Anna
 111. Szymańska Monika
 112. Tomasiczek Aleksandra
 113. Ślósarczyk Elżbieta
 114. Urbańska Danuta
 115. Waszkel Krystyna
 116. Wesoły Izabela
 117. Wierzbicka Wanda
 118. Winiarski Jan
 119. Wiśniowska Maria
 120. Witkowski Stanisław
 121. Wojtaszek Henryk
 122. Woźniak Adela
 123. Woźniak Violetta
 124. Wulkan Barbara
 125. Żarski Marek
 126. Żygadło Aleksandra