Projekt “Równi w przyszłość”

„Równi w przyszłość – zmniejszenie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19 poprzez zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich i Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach”.

Harmonogram zajęć

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3