Dokumenty

Regulamin pracy zdalnej  zobacz dokument

Regulamin organizacji pracy szkoły w systemie hybrydowym zobacz dokument

______________________________________________________________________________

RODO i polityka prywatnościzobacz dokument

Informacja o przetwarzaniu danych podczas wymiany korespondencji elektronicznej › zobacz dokument

mLegitymacja - informacje i instrukcja › zobacz dokument

mLegitymacja - wniosek › zobacz dokument

Zarządzenie ws. pracy szkoły w sytuacji zagrożenia Covid-19 › zobacz dokument

Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia Covid-19 › zobacz dokument

Klauzula informacyjna › zobacz dokument

Klauzula informacyjna dot. nagrywania rozmów telefonicznych › zobacz dokument

Statut Szkoły › zobacz dokument

Ocenianie zachowania zobacz dokument

Polityka ochrony małoletnich uwzględniająca standardy ochrony małoletnich w Szkole zobacz dokument

Plan pracy Szkoły › zobacz dokument

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024 › zobacz dokument

Program wychowawczo – profilaktyczny › zobacz dokument

Harmonogram konkursów zobacz dokument

Harmonogram uroczystości zobacz dokument

Plan Rozwoju Szkoły zobacz dokument

Regulamin szkolnego koła wolontariatu › zobacz dokument

Regulamin funkcjonowania monitoringu w szkole › zobacz dokument

Regulamin udzielania stypendium › zobacz dokument

Procedura kontaktów z rodzicami › zobacz dokument

Procedura wystawiania „Nagany Dyrektora Szkoły” › zobacz dokument

Procedura ubiegania się o kartę rowerową › zobacz dokument

Procedura odbioru dziecka ze szkoły › zobacz dokument

Procedury postępowania w trudnych sytuacjach › zobacz dokument

Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole › zobacz dokument

Regulamin korzystania z telefonu i innych urządzeń › zobacz dokument

Regulamin świetlicy szkolnej  zobacz dokument

Plan pracy świetlicy szkolnej › zobacz dokument

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników › zobacz dokument

Procedura realizacji obowiązku szkolnego › zobacz dokument

Procedura podejmowania działań w sytuacji zagrożenia koronawirusem › zobacz dokument

Karta zapisu ucznia do szkoły zobacz dokument

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej › zobacz dokument