Dokumenty

RODO i polityka prywatnościzobacz dokument

Klauzula informacyjna › zobacz dokument

Klauzula informacyjna dot. nagrywania rozmów telefonicznych › zobacz dokument

Statut Szkoły › zobacz dokument

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 › zobacz dokument

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 › zobacz dokument

Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2019/2020 › zobacz dokument

Harmonogram konkursów 2019/2020 › zobacz dokument

Harmonogram Uroczystości 2019/2020 › zobacz dokument

Harmonogram wycieczek 2019/2020 › zobacz dokument

Program wychowawczo – profilaktyczny › zobacz dokument

Regulamin funkcjonowania monitoringu w szkole › zobacz dokument

Regulamin monitoringu wizyjnego › zobacz dokument

Regulamin udzielania stypendium › zobacz dokument