Dokumenty

RODO i polityka prywatnościzobacz dokument

Klauzula informacyjna › zobacz dokument

Klauzula informacyjna dot. nagrywania rozmów telefonicznych › zobacz dokument

Statut Szkoły › zobacz dokument

Uchwała nr 23 w sprawie zmian w statucie › zobacz dokument

Uchwała nr 26 w sprawie zmian w statucie › zobacz dokument

Uchwała nr 12 w sprawie zmian w statucie › zobacz dokument

Uchwała nr 20 w sprawie zmian w statucie › zobacz dokument

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 › zobacz dokument

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 › zobacz dokument

Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2019/2020 › zobacz dokument

Harmonogram konkursów 2019/2020 › zobacz dokument

Harmonogram Uroczystości 2019/2020 › zobacz dokument

Harmonogram wycieczek 2019/2020 › zobacz dokument

Program wychowawczo – profilaktyczny › zobacz dokument

Plan Rozwoju Szkoły zobacz dokument

Regulamin funkcjonowania monitoringu w szkole › zobacz dokument

Regulamin udzielania stypendium › zobacz dokument

Procedura kontaktów z rodzicami › zobacz dokument

Procedura wystawiania „Nagany Dyrektora Szkoły” › zobacz dokument

Procedura ubiegania się o kartę rowerową › zobacz dokument

Procedura odbioru dziecka ze szkoły › zobacz dokument

Procedury postępowania w trudnych sytuacjach › zobacz dokument

Regulamin korzystania z telefonu i innych urządzeń › zobacz dokument

Regulamin świetlicy szkolnej › zobacz dokument

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników › zobacz dokument

Procedura realizacji obowiązku szkolnego › zobacz dokument

Procedura podejmowania działań w sytuacji zagrożenia koronawirusem › zobacz dokument

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej › zobacz dokument