Pracownicy szkoły

DYREKCJA SZKOŁY

MGR  ALEKSANDRA TOMASICZEK - DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Wesoły - wicedyrektor szkoły - nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Wujczak - wicedyrektor szkoły - logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Zych - kierownik świetlicy

KADRA NAUCZYCIELSKA 

mgr Aleksandra Chmaj - pedagog

mgr Aleksandra Żygadło - pedagog specjalny

mgr Marta Głowacka - psycholog

mgr Sylwia Oleksińska - Papla - psycholog

mgr Krzysztof Dembski - terapia pedagogiczna

mgr Bożena Pelińska - logopeda

mgr Magdalena Łukasiewicz - logopeda

mgr Anna Łobos - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy  1a

mgr Arleta Lech - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1b

mgr Anna Skoropada - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1c

mgr Anna Sierecka - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1d

mgr Anna Kuriata - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy  1e

mgr Katarzyna Giezek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2a

mgr Agata Raszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2b

mgr Anna Serafinowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2c

mgr Ewa Zajączkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2d

mgr Katarzyna Góralczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2e

mgr Anna Bykowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3a

mgr Marzena Skóra - Kucharska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3b

mgr Anna Szloser - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel matematyki - wychowawca klasy 3c

mgr Agnieszka Mikulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3d

mgr Maria Demkiewicz - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 4a

Katarzyna Sosnowska - Pawluk - nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy 4b

mgr Bartosz Smoleń - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 4c

mgr Aleksandra Putek - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 4d

mgr Wojciech Sitek - nauczyciel matematyki - wychowawca klasy 5a

mgr Paweł  Wilamowski - nauczyciel języka angielskiego i historii - wychowawca klasy 5b

mgr Ewa Staruch - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 5c

mgr Jolanta Gajęcka - Pęciak - nauczyciel języka niemieckiego i przyrody - wychowawca klasy 5d

mgr Karolina Zajkowska - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 6a

mgr Anita Mikielewicz - nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy 6b

mgr inż. Teresa Rotter - nauczyciel historii, geografii, biologii i przyrody - wychowawca klasy 6c

mgr Aleksandra Strzelczyk - Wilczyńska - nauczyciel języka niemieckiego - wychowawca klasy 7a

mgr  Grzegorz Zajączkowski - nauczyciel religii i WOS - u - wychowawca klasy 7b

mgr Katarzyna Bestecka - nauczyciel  języka polskiego i religii - wychowawca klasy 7c

Marcin Ulejczyk - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 8a

mgr Joanna Zych - nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa - wychowawca klasy 8b

mgr Iwona Wróblewska - nauczyciel języka polskiego

mgr Aleksandra Szaro - nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

mgr Alicja Szpakowska - Jarkiewicz - nauczyciel języka polskiego

mgr Elżbieta Kajca - nauczyciel języka angielskiego

mgr Marta Bojar - nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marlena Speina - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ewa Szczudło - nauczyciel historii i doradztwa zawodowego

mgr Anna Frąckiewicz -  bibliotekarz

mgr Małgorzata Szeliga -  bibliotekarz i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Izabela Obrał - nauczyciel matematyki

mgr Agnieszka Widzińska - nauczyciel matematyki i chemii

mgr Olga Olkowska - nauczyciel matematyki

mgr Agata Rogacka - nauczyciel fizyki

mgr Agnieszka Rogowska - nauczyciel przyrody

mgr Krzysztof Kossek - nauczyciel informatyki

mgr Iwona Kurowska - nauczyciel plastyki i muzyki

mgr Katarzyna Sawicka - nauczyciel plastyki i wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Magdalena Kuczma - nauczyciel techniki

mgr Piotr Dziedzic - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Pinkowska - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Joanna Duda - nauczyciel religii

mgr Filip Pietrzak - nauczyciel religii

mgr Patrycja Tomala - nauczyciel wspomagający, socjoterapeutka

mgr  Magdalena Bazylewicz - nauczyciel wspomagający

mgr Beata Sarnecka - nauczyciel wspomagający

mgr Elżbieta Fuławka - nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Skiba - Rudyk - nauczyciel wspomagający

mgr Maria Wołoszyn - nauczyciel wspomagający

mgr Marlena Grabowiec - nauczyciel wspomagający

mgr Adrianna Omachel - Godek - nauczyciel wspomagający

mgr Gabriela Piotrowska - nauczyciel wspomagający

mgr Alicja Filo - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Iwona Stanisławska - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Małgorzata Szymczyk - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Stanisław Leśniewicz - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Barbara Skrzypacz - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Monika Szymańska - nauczyciel świetlicy szkolnej

Magdalena Romanowicz - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Kamila Bogucka - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Anna Misiak - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Agnieszka Olszewska  - nauczyciel świetlicy szkolnej

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sekretariat

  • mgr Ewa Steciuk  -  sekretarz szkoły
  • mgr Małgorzata Maik - kierownik gospodarczy
  • Iwona Bagińska - referent do spraw kadr
  • Ewa Pawełczyk - Pielęgniarka szkolna