Pracownicy szkoły

DYREKCJA SZKOŁY

MGR  ALEKSANDRA TOMASICZEK - DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Wesoły - wicedyrektor szkoły - nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Wujczak - wicedyrektor szkoły - logopeda

mgr Joanna Zych - kierownik świetlicy

KADRA NAUCZYCIELSKA 

mgr Aleksandra Chmaj - pedagog

mgr Anna Kozłowska - pedagog

mgr Aleksandra Żygadło - pedagog

mgr Marta Głowacka - psycholog

mgr Bożena Pelińska - logopeda

mgr Małgorzata Steć - logopeda

mgr Anna Bykowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1a

mgr Marzena Skóra - Kucharska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1b

mgr Anna Szloser - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1c

mgr Karolina Bagińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1d

mgr Magdalena Czajkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2a

mgr Paulina Gibki - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2b

mgr Anna Łobos - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy  2c

mgr Natalia Ciróg - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy  2d

mgr Agnieszka Mikulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3a

mgr Małgorzata Szeliga - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3b

mgr Anna Serafinowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3c

mgr Agata Raszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3d

mgr Karolina Zajkowska - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 4a

mgr Anita Mikielewicz - nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy 4b

mgr Ewa Szczudło - nauczyciel historii i doradztwa zawodowego - wychowawca klasy 4c

mgr Aleksandra Strzelczyk - Wilczyńska - nauczyciel języka niemieckiego - wychowawca klasy 5a

mgr  Grzegorz Zajączkowski - nauczyciel religii i WOS - u - wychowawca klasy 5b

mgr Katarzyna Bestecka - nauczyciel  języka polskiego i religii - wychowawca klasy 5c

Marcin Ulejczyk - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 6a

mgr Joanna Zych - nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa - wychowawca klasy 6b

mgr Iwona Wróblewska - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 7a

mgr Agnieszka Rogowska - nauczyciel przyrody, wychowawca klasy 7b

mgr Izabela Han - nauczyciel matematyki, chemii - wychowawca klasy 7c

mgr Aleksandra Putek - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 8a

mgr Iwona Kurowska - nauczyciel plastyki i muzyki - wychowawca klasy 8b

mgr Małgorzata Pinkowska - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 8c

mgr Paweł  Wilamowski - nauczyciel języka angielskiego i historii - wychowawca klasy 8d

mgr Anna Frąckiewicz -  nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz

mgr Anna Stefańska  - nauczyciel języka polskiego

mgr Aleksandra Szaro - nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego

mgr Ewa Staruch - nauczyciel języka polskiego

mgr Izabela Obrał - nauczyciel matematyki

mgr Agata Rogacka  - nauczyciel fizyki, matematyki

mgr Wojciech Sitek - nauczyciel matematyki

mgr inż. Teresa Rotter - nauczyciel historii, geografii, biologii i przyrody

mgr Agnieszka Bogalińska - nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Sosnowska - Pawluk - nauczyciel języka angielskiego

mgr Jolanta Gajęcka - Pęciak - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Piotr Dziedzic - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bartosz Smoleń - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Justyna Jurczak - nauczyciel wspomagający, nauczyciel plastyki i techniki

mgr Krzysztof Kossek - nauczyciel informatyki

mgr Patrycja Tomala - nauczyciel wspomagający

mgr  Magdalena Bazylewicz - nauczyciel wspomagający

mgr Maciej Sobczak - nauczyciel wspomagający

mgr Beata Sarnecka - nauczyciel wspomagający

mgr Alicja Filo - nauczyciel świetlicy

mgr Ewa Mączyńska - nauczyciel świetlicy

mgr Małgorzata Nowakowska - nauczyciel świetlicy

mgr Iwona Stanisławska - nauczyciel świetlicy

mgr Katarzyna Góralczyk - nauczyciel świetlicy

mgr Małgorzata Szymczyk - nauczyciel świetlicy

mgr Dorota Szczepańska - Załuska - nauczyciel świetlicy

mgr Maria Demkiewicz - nauczyciel języka polskiego

mgr Marta Bojar - nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Monika Szymańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Romanowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sekretariat

  • mgr Ewa Steciuk  -  sekretarz szkoły
  • mgr Małgorzata Maik - kierownik gospodarczy
  • Iwona Bagińska - referent do spraw kadr
  • Ewa Pawełczyk - Pielęgniarka szkolna