Pracownicy szkoły

DYREKCJA SZKOŁY

MGR  ALEKSANDRA TOMASICZEK - DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Wesoły - wicedyrektor szkoły - nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Wujczak - wicedyrektor szkoły - logopeda, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Joanna Zych - kierownik świetlicy

KADRA NAUCZYCIELSKA 

mgr Aleksandra Chmaj - pedagog

mgr Anna Kozłowska - pedagog

mgr Aleksandra Żygadło - pedagog specjalny

mgr Marta Głowacka - psycholog

mgr Bożena Pelińska - logopeda

mgr Magdalena Łukasiewicz - logopeda

mgr Katarzyna Giezek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1a

mgr Agata Raszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1b

mgr Anna Serafinowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1c

mgr Ewa Zajączkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1d

mgr Katarzyna Góralczyk - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1e

mgr Anna Bykowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2a

mgr Marzena Skóra - Kucharska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2b

mgr Anna Szloser - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2c

mgr Karolina Bagińska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2d

mgr Magdalena Czajkowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3a

mgr Anna Skoropada - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3b

mgr Anna Łobos - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy  3c

mgr Anna Bykowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy  3d

mgr Wojciech Sitek - nauczyciel matematyki - wychowawca klasy 4a

mgr Aleksandra Szaro - nauczyciel języka polskiego i języka angielskiego - wychowawca klasy 4b

mgr Ewa Staruch - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 4c

mgr Jolanta Gajęcka - Pęciak - nauczyciel języka niemieckiego - wychowawca klasy 4d

mgr Karolina Zajkowska - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 5a

mgr Anita Mikielewicz - nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy 5b

mgr Ewa Szczudło - nauczyciel historii i doradztwa zawodowego - wychowawca klasy 5c

mgr Aleksandra Strzelczyk - Wilczyńska - nauczyciel języka niemieckiego - wychowawca klasy 6a

mgr  Grzegorz Zajączkowski - nauczyciel religii i WOS - u - wychowawca klasy 6b

mgr Katarzyna Bestecka - nauczyciel  języka polskiego i religii - wychowawca klasy 6c

Marcin Ulejczyk - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 7a

mgr Joanna Zych - nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa - wychowawca klasy 7b

mgr Iwona Wróblewska - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 8a

mgr Agnieszka Rogowska - nauczyciel przyrody, wychowawca klasy 8b

mgr Małgorzata Pinkowska - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 8c

mgr Anna Frąckiewicz -  bibliotekarz

mgr Małgorzata Szeliga -  bibliotekarz i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Maria Demkiewicz - nauczyciel języka polskiego

mgr Izabela Obrał - nauczyciel matematyki

mgr inż. Teresa Rotter - nauczyciel historii, geografii, biologii i przyrody

mgr Agnieszka Widzińska - nauczyciel matematyki i chemii

mgr Olga Olkowska - nauczyciel matematyki

mgr Urszula Wawrzaszek - nauczyciel chemii

mgr Maria Narkiewicz - nauczyciel fizyki

mgr Marta Bojar - nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Sosnowska - Pawluk - nauczyciel języka angielskiego

mgr Paweł  Wilamowski - nauczyciel języka angielskiego i historii

mgr Iwona Kurowska - nauczyciel plastyki i muzyki

mgr Piotr Dziedzic - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Bartosz Smoleń - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Aleksandra Putek - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Justyna Jurczak - nauczyciel techniki

mgr Krzysztof Kossek - nauczyciel informatyki

mgr Patrycja Tomala - nauczyciel wspomagający, socjoterapeutka

mgr Joanna Duda - nauczyciel religii

mgr  Magdalena Bazylewicz - nauczyciel wspomagający

mgr Maciej Sobczak - nauczyciel wspomagający

mgr Beata Sarnecka - nauczyciel wspomagający

mgr Elżbieta Fuławka - nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Skiba - Rudyk - nauczyciel wspomagający

mgr Maria Wołoszyn - nauczyciel wspomagający

mgr Alicja Filo - nauczyciel świetlicy

mgr Iwona Stanisławska - nauczyciel świetlicy

mgr Artur Szymański - nauczyciel świetlicy i nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Szymczyk - nauczyciel świetlicy

mgr Stanisław Leśniewicz - nauczyciel świetlicy

mgr Barbara Skrzypacz - nauczyciel świetlicy

mgr Ewa Wilczarska - nauczyciel świetlicy

mgr Monika Szymańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Romanowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Mikulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Nowakowska - nauczyciel świetlicy

mgr Agata Rogacka  - nauczyciel fizyki, matematyki

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sekretariat

  • mgr Ewa Steciuk  -  sekretarz szkoły
  • mgr Małgorzata Maik - kierownik gospodarczy
  • Iwona Bagińska - referent do spraw kadr
  • Ewa Pawełczyk - Pielęgniarka szkolna