Pracownicy szkoły

DYREKCJA SZKOŁY

MGR  ALEKSANDRA TOMASICZEK - DYREKTOR SZKOŁY

mgr Izabela Wesoły - Wicedyrektor szkoły - nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Wujczak - Wicedyrektor szkoły - logopeda

mgr Joanna Zych - kierownik świetlicy

KADRA NAUCZYCIELSKA 

mgr Agnieszka Mikulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1a

mgr Małgorzata Szeliga - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1b

mgr Ewelina Nowak - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1c

mgr Agata Raszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 1d

mgr Anna Bykowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 2a

mgr Monika Szymańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - Wychowawca klasy 2b

Magdalena Romanowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - Wychowawca klasy 2c

mgr Anna Łobos - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy  3a

mgr Magdalena Czajkowska - Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3b

mgr Paulina Gibki - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - wychowawca klasy 3c

Marcin Ulejczyk - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 4a

mgr Joanna Zych - nauczyciel geografii - wychowawca klasy 4b

mgr Iwona Wróblewska - nauczyciel języka polskiego - wychowawca klasy 5a

mgr Agnieszka Rogowska - nauczyciel przyrody, wychowawca klasy 5b

mgr Izabela Han - nauczyciel matematyki, chemii - wychowawca klasy 5c

mgr Aleksandra Marszałek - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 6a

mgr Iwona Kurowska - nauczyciel plastyki i muzyki - wychowawca klasy 6b

mgr Małgorzata Pinkowska - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 6c

mgr Paweł  Wilamowski - nauczyciel języka angielskiego i historii - wychowawca klasy 6d

mgr Bartosz Smoleń - nauczyciel wychowania fizycznego - wychowawca klasy 7a

mgr Jolanta Gajęcka - Pęciak - nauczyciel języka niemieckiego - wychowawca klasy 7b

Katarzyna Sosnowska - Pawluk - nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy 7c

mgr Anita Mikielewicz - nauczyciel języka angielskiego - wychowawca klasy 8a

mgr Ewa Szczudło - nauczyciel historii - wychowawca klasy 8b

mgr Katarzyna Bestecka - nauczyciel  religii

mgr Maria Demkiewicz - nauczyciel języka polskiego

mgr Piotr Dziedzic - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Anna Frąckiewicz -  nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz

mgr Justyna Jurczak - nauczyciel wspomagający, nauczyciel plastyki

mgr Krzysztof Kossek - nauczyciel informatyki

mgr Agnieszka Laskowska - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Edyta Nowakowska - Laks - nauczyciel języka polskiego

mgr Izabela Obrał - nauczyciel matematyki

mgr Bożena Pelińska - logopeda

dr Monika Piwowarczyk - nauczyciel fizyki

mgr inż. Teresa Rotter - nauczyciel historii, geografii, biologii i przyrody

mgr Wojciech Sitek - nauczyciel matematyki

mgr Aleksandra Strzelczyk - Wilczyńska - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Patrycja Tomala - nauczyciel wspomagający

mgr  Grzegorz Zajączkowski - nauczyciel religii i WOS - u

mgr  Magdalena Bazylewicz - nauczyciel świetlicy

mgr Beata Bubnel - nauczyciel świetlicy

mgr Natalia Ciróg - nauczyciel świetlicy

mgr Alicja Filo - nauczyciel świetlicy

mgr Ewa Mączyńska - nauczyciel świetlicy

mgr Iwona Stanisławska - nauczyciel świetlicy

mgr Paulina Kotwica - Burdzy - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Nowakowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Magdalena Gerber - nauczyciel języka polskiego

mgr Karolina Zajkowska - nauczyciel języka polskiego

mgr Marta Bojar - nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Serafinowicz - nauczyciel świetlicy

mgr Małgorzata Steć - logopeda

mgr Aleksandra Chmaj - pedagog

mgr Anna Kozłowska - pedagog

mgr Aleksandra Żygadło - pedagog

mgr Marta Głowacka - psycholog

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Sekretariat

  • Elżbieta Skurzyńska  -  sekretarz szkoły
  • mgr Małgorzata Maik - kierownik gospodarczy
  • Ewa Pawełczyk - Pielęgniarka szkolna