Nadanie imienia i sztandaru

W dniu 24 października 2008r. o godz. 8.30 w Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich miała miejsce  niecodzienna uroczystość:

 „Nadanie sztandaru i imienia Św. Jadwigi Śląskiej Szkole  Podstawowej w Żernikach Wrocławskich”.

Na ten moment czekaliśmy długo, dlatego był on bardzo ważny dla uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji, a  także dla społeczności lokalnej. Przygotowywaliśmy się do tego dnia od dawna. W ubiegłym roku szkolnym 2007/2008 został opracowany projekt pt. „Nasz Patron”, w którym określone zostały cele i zadania przygotowujące społeczność szkolną do tej doniosłej uroczystości.

Realizację tego projektu rozpoczęliśmy od zgłaszania propozycji kandydatur na patrona. Następnie odbyły się szkolne prawybory, w których możliwość wypowiedzenia się mieli wszyscy: każdy uczeń, rodzic, nauczyciel czy mieszkaniec okolicznych miejscowości. Dnia 24.11.2007r. w naszej szkole odbyły się wybory, które miały niecodzienny charakter, bowiem  każdy kandydat został zaprezentowany przez uczniów wszystkim obecnym na spotkaniu.

A kandydatami byli:

  • Św. Jadwiga Śląska
  • Jan Paweł II
  • Zesłańców Sybiru
  • D. Weiss
  • Kawalerowie Orderu Uśmiechu
  • Adam Małysz
  • Szkoła szczęśliwego dzieciństwa
  • Bohaterów Katynia

Po prezentacji uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, goście, a także mieszkańcy wzięli udział w głosowaniu. Wolą całej społeczności szkolnej i lokalnej patronem naszej szkoły została: Św. Jadwiga Śląska. Następnie  kandydatura Św. Jadwigi Śląskiej została zgłoszona przez Dyrekcję Szkoły  do zatwierdzenia przez władze Gminy Święta Katarzyna.  I taką akceptację szkoła otrzymała.

Przez cały rok szkolny 2007/2008 uczniowie zapoznawali się z życiorysem i dokonaniami Św. Jadwigi Śląskiej, wykonywali gazetki klasowe, prace plastyczne z wizerunkiem świętej. Młodsze klasy udały się do Trzebnicy, aby tam, przy grobie Św. Jadwigi Śląskiej zapoznać się z ważnymi momentami w jej życiu. Klasa czwarta zwiedziła Wrocław podążając śladami „swej patronki”.

W związku z tak ważnym wydarzeniem dla szkoły, jakim jest nadanie imienia i sztandaru, postanowiono przy tej okazji podziękować wszystkim tym, którzy w sposób szczególny zasłużyli się dla naszej szkoły. Opracowano projekt statuetki „Lauru Szkoły”, który będzie wręczany uczniom i nauczycielom za szczególne osiągnięcia, a rodzicom i instytucjom za wyjątkowe zaangażowanie i pomoc szkole. Komisja złożona z  Dyrektora i nauczycieli opracowała projekt sztandaru, który będzie uświetniał najważniejsze uroczystości szkolne. Będzie niewątpliwie chlubą i powodem do dumy dla nas wszystkich.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że we wszystkich etapach prac związanych z przygotowywaną uroczystością nadania szkole imienia i sztandaru pomagali nam rodzice uczniów tych, co uczęszczają do naszej szkoły, a także tych, którzy naukę w naszej szkole już zakończyli. Po raz kolejny okazali się wielkimi przyjaciółmi szkoły!

Bardzo dziękujemy im za wsparcie!

Chwila nadania sztandaru i imienia Św. Jadwigi Śląskiej naszej szkole została uwieczniona wpisem na pamiątkowej tablicy, którą  odsłonięto w dniu 24 X 2008r.

Uroczystość nadania szkole sztandaru i imienia Św. Jadwigi Śląskiej była szczególną i doniosłą chwilą dla wszystkich mieszkańców Żernik Wrocławskich, Biestrzykowa,  Smardzowa, Iwin i Radomierzyc, bowiem byliśmy  świadkami tworzenia się naszej „lokalnej historii”!