Konkurs na okładkę ulubionej książki

Konkurs czytelniczo-plastyczny dla klas I-IV

Organizatorzy: Aleksandra Szaro – nauczycielka języka polskiego
Justyna Jurczak – nauczycielka plastyki
Współorganizatorzy: biblioteka szkolna, świetlica

Zapraszamy uczniów klas I-IV do udziału w szkolnym konkursie czytelniczo-plastycznym pt. Okładka mojej ulubionej książki.

Cele konkursu:

– zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania książek
– rozbudzanie ciekawości i kreatywnego myślenia,
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV.
2. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu obwoluty* ulubionej książki. Uczestnik konkursu nie może naśladować istniejącej publikacji, ma stworzyć własną wizję obwoluty.

Forma pracy:

format obwoluty – max. A4
technika dowolna
projekt powinien zawierać tytuł książki, nazwisko autora oraz najważniejszą część – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść.

3. Pracę plastyczną na odwrocie należy opisać imieniem i nazwiskiem uczennicy/ucznia oraz klasą.
4. Prace zostaną poddane ocenie (z uwzględnieniem przedziału wiekowego klas I, klas II, klas III i klas IV) pod kątem sposobu ujęcia tematu, oryginalności okładki, walorów artystycznych, interpretacji własnej.

Prace należy złożyć do nauczycielki języka polskiego pani Aleksandry Szaro w terminie do 23 maja 2022 roku. Jury w składzie Aleksandra Szaro, Justyna Jurczak, Anna Frąckiewicz i Alicja Filo wyłoni łącznie 4 zwycięzców spośród uczniów klas 1-4 do dnia 26 maja, decyzja jury jest nieodwołalna. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do udziału!

*obwoluta – papierowa lub wykonana z tworzywa sztucznego okładka ochronna zakładana na właściwą okładkę książki, mająca zagięte brzegi (skrzydełka), zachodzące na wewnętrzne strony okładzin okładki.