Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo

Podstawą przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych ucznia karty zapisu do świetlicy. Objęcie ucznia transportem gminnym uwarunkowane jest dostarczeniem stosownej deklaracji. Dokumenty, należy wypełnić i wrzucić do skrzynki, która znajduje się  w nowym budynku szkoły na portierni, gdzie również można pobrać druki. Uczniowie klas I-VII mają możliwość złożenia dokumentów    u wychowawców.

Ostateczny termin złożenia dokumentów przypada na dzień 25.06.2021 r.

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2021/06/Karta-zapisu-do-świetlicy-szkolnej-2021_2022.pdf

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2021/06/Deklaracja-busowa.pdf