Półkolonie letnie – Siechnickie lato 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Siechnicach organizuje

 PÓŁKOLONIE LETNIE „Siechnickie lato 2023” z elementami programu profilaktyki uzależnień

dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat (2013 r. –2016r.)zamieszkujących na terenie Gminy Siechnice i uczęszczających do szkół podstawowych w: Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Żernikach Wrocławskich, Kotowicach.

Do udział zapraszamy również dzieci z Ukrainy, które w wyniku konfliktu zbrojnego musiały opuścić kraj, uczęszczające do szkół na terenie Gminy Siechnice.

I turnus – 26.06 –07.07.2023 r.– 5 grup po 15 dzieci

II turnus – 10.07–21.07.2023r.- 5 grup po 15 dzieci

Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 08:00 do 16:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Siechnicach

Uczestnicy półkolonii będą mieć zapewnioną opiekę wychowawców (nauczyciele SP), dwa posiłki (II śniadanie i II danie obiadu), zajęcia rekreacyjno- sportowe, warsztaty z profilaktyki uzależnień.Zaplanowane są również zajęcia wyjazdowe.

Opłata za udział dziecka w półkolonii wynosi 400 złza I turnus (płatna po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w półkolonii). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dziecko może wziąć udział wyłącznie w jednym 2 – tygodniowym turnusie.

Karta kwalifikacyjna wraz z załącznikami (do pobrania) oraz więcej szczegółów dotyczących naboru uczestników półkolonii, dostępne będą na stronie:

www.gops-siechnice.org.pl od dnia 8 maja 2023 r.