RAZEM ŁATWIEJ – Program profilaktyki zdrowotnej

Nasza Szkoła w listopadzie dostała się do Programu polityki zdrowotnej w zakresie zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie Województwa Dolnośląskiego – RAZEM ŁATWIEJ

Program będzie realizowany również podczas wakacji.

Realizatorem Programu jest Cogito Sebastian Łaźniak

Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat, które doświadczają samotności, smutku, myśli lub prób samobójczych czy też kryzysu psychicznego. Dzieci i młodzież zgłaszana do programu jest przez rodziców i opiekunów prawnych.
Koordynator we współpracy z pracownikiem infolinii kwalifikuje do programu na podstawie rozmowy telefonicznej tzw. triage diagnostyczny.

Ważne numery i adresy mailowe znajdują się w poniższych załącznikach.

ULOTKA-RAZEM-LATWIEJ-A5-2023

Elżbieta Wujczak