Różańcowy Konkurs Plastyczny „Dziecięca kartka pomaga”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie religijno-plastycznym na najładniejsze prace plastyczne dotyczące dwóch tajemnic różańcowych (Bożego Narodzenia oraz Zmartwychwstania Pana Jezusa).
Zwycięskie prace tego konkursu zostały wydrukowane w formie kartek świątecznych i były rozprowadzane jako cegiełki na rzecz dzieci potrzebujących pomocy charytatywnej (rehabilitacja, zakup jedzenia i ubrań) zarówno tutaj w Polce jak i za granicą.

W tym ogólnopolskim konkursie uczennica klasy 8a Alicja Rojek zajęła I miejsce. Jej praca ukazująca Boże Narodzenie została wydrukowana i była sprzedawana jako kartka świąteczna. Gratulujemy sukcesu i życzmy dalszych!