Świetlicowy konkurs „Mini Playback Show”

Konkurs dedykowany jest dla uczniów świetlicy przy Szkole Podstawowej w Żernikach Wrocławskich, jak również dla dzieci z klas I-III nie uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Uczestnicy przechodzą wstępne eliminacje we własnej klasie. W konkursie głównym biorą udział wybrani przedstawiciele klas – soliści lub zespoły, składające się z maksymalnie z 3 osób. Każda klasa może zgłosić od 1 do 3 uczestników (soliści ew. zespoły). Prezentacja programu artystycznego polega na zabawie w naśladownictwo gwiazd muzyki polskiej lub zagranicznej (od muzyki klasycznej do muzyki współczesnej) poprzez jak najwierniejsze wcielenie się w rolę – imitując ich śpiew i taniec, przy wykorzystaniu autentycznych utworów jako playbacku oraz w przygotowanych we własnym zakresie strojach i rekwizytach.

Zgłoszenie wybranych przedstawicieli klas dokonuje wychowawca klasy do dnia 9.02.2021 roku. W tym roku, ze względu na pandemię i ograniczenia sanitarne każdy ze zgłoszonych uczestników będzie musiał swój występ nagrać i przesłać na podany mail: spzernikiswietlica@gmail.com do dnia 19.02.2021 roku. Uczestnik konkursu przygotowuje się we własnym zakresie i prezentuje jeden utwór muzyczny o długości od 3-5 min. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie. Zwycięzcy Finału zostaną wyłonieni przez powołane Jury. Wyniki zostaną ogłoszone 23.02.2021 W tym roku w konkursie zostaną wyłonieni tylko zdobywcy I miejsca na poziomie poszczególnych klas ( I, II oraz III) oraz wyróżnienia. O zwycięstwie uczestnika decyduje Jury po obejrzeniu przesłanych filmów (prezentacji). Decyzja organizatora i jury jest ostateczna i niepodważalna.  Udział w konkursie jest zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka. Wyróżnione występy będzie można obejrzeć w formie prezentacji, na holu głównym w nowej szkole.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: Alicja Filo, Anna Serafinowicz, Iwona Stanisławska