Udział świetlicy w projekcie

W roku szkolnym 2020/2021 świetlica szkolna klas 1c i 1d pod opieką Anny Serafinowicz, będzie uczestniczyć w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Emocja”. Udział w projekcie pozwoli dzieciom nauczyć się, jak pracować w zespole, twórczo myśleć, nazywać emocje i dobrze komunikować się ze sobą. Cykl zajęć w ramach projektu ma dostarczyć uczniom wiele radości i zintegrować grupę. Projekt zakłada pięć spotkań w ciągu roku szkolnego, obejmujących rozmowę i naukę o  wartościach.

I MODUŁ- „KREATYWNOŚĆ”- DZIEŃ KROPKI
II MODUŁ- „WYOBRAŹNIA”
III MODUŁ- „MOC SŁÓW”
IV MODUŁ-„RÓWNOŚĆ” DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETY
V MODUŁ- „OSWAJANIE STRACHU”

W pierwszym module poświęconym kreatywności dzieci poznawały podstawowe emocje, odgrywały scenki dramowe. Obejrzały film pt. „The Dot”- o dziewczynce Vashti, która początkowo nie wierzyła we własne siły, ale w końcu odkryła w sobie talent plastyczny. Dzieci także poszukiwały swoich mocnych stron, wykazywały się kreatywnością w działaniach i aktywnie uczestniczyły w zabawach ruchowych. Bardzo dużo radości sprawiło zaprojektowanie własnej kropki, a następnie ożywienie jej za pomocą aplikacji Quiver. Dzięki temu programowi narysowana kropka podskakiwała, obracała się, zamieniała w bańki mydlane, krążyła po labiryncie. Wszystkie wykonane zadania przyczyniały się do budowania w dzieciach poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, tolerancji i empatii.

W ramach Dnia Kropki – 15.09 –  można było wykonać sobie zdjęcie w pamiątkowej ramce, a radosny charakter święta podkreślały kropkowe stroje, w których uczniowie i nauczyciele przyszli tego dnia do szkoły. Świętujemy ten dzień , ponieważ daje uczniom okazję do wzmacniania pewności siebie, pozwala odkrywać talenty, pobudza wyobraźnię, a także stwarza możliwości rozmów o tym, co ważne, o wartościach, które są istotne dla dzieci np.: miłość, przyjaźń, kreatywność. Jedna kropka może stać się początkiem przygody i wiary we własne możliwości.

Regulamin projektu:
https://emocja.org/2020/01/26/regulamin-projektu-kazdy-z-nas-jest-inny-rowny-i-wyjatkowy/