Wrzesień w świetlicy

Za nami pierwszy miesiąc roku szkolnego. Wszyscy uczyliśmy się na nowo – przypominaliśmy sobie zasady i obyczaje panujące w świetlicy. Dowiedzieliśmy się w jakich salach będziemy przebywać oraz w towarzystwie jakich rówieśników będziemy spędzać czas. Rozmawialiśmy także o bezpiecznej drodze do szkoły, zachowaniu się na placu zabaw oraz o potrzebie dbania o życzliwą i przyjazną atmosferę. W naszej świetlicy ważna jest też  gotowość niesienia wzajemnej pomocy, a także poszanowanie swoich i cudzych rzeczy. We wrześniu korzystaliśmy z uroków kończącego się lata, dzięki czemu mogliśmy przebywać na świeżym powietrzu -zabawy ruchowe sprzyjały wspólnej integracji  i  poznaniu nowych kolegów. Były też i deszczowe dni , które spędzaliśmy na przygotowaniu plastycznych dekoracji do  naszych sal świetlicowych.