Zasady przyjęcia do świetlicy szkolnej 2024/2025

Szanowni Państwo!

w związku z pracami organizacyjnymi dotyczącymi świetlicy szkolnej   

        przesyłam szczegółowe wytyczne dotyczące zasad przyjęcia wraz z wymaganymi załącznikami.

 

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zasady-przyjęcia-do-świetlicy-szkolnej.pdf

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2024/06/Karta-zgłoszenia-do-świetlicy-szkolnej1.pdf

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2024/06/Wykaz-osób-upoważnionych-do-odbioru-ucznia.pdf

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2024/06/Zgoda-na-przewóz.pdf

                                                                                       Joanna Zych