INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W KLASIE PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 1. Zajęcia edukacyjne odbywają się w systemie zmianowym w godzinach od 7:10 do 17:00
 2. W siatkę obowiązujących zajęć edukacji wczesnoszkolnej (22 godziny) wchodzą: 2 godziny j. angielskiego, 1 godzina zajęć komputerowych i 2 godziny religii, dodatkowo od klasy pierwszej uczniowie mają 1 godzinę j. niemieckiego.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne.
 4. Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy:
  dziewczynki – biała bluzka, granatowa lub czarna spódniczka, chłopcy – biała koszula, granatowe lub czarne spodnie.
 5. Świetlica szkolna funkcjonuje od 6:30 do 17:00
 6. Uczniowie mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem. Pierwszeństwo mają uczniowie, których rodzice pracują zawodowo. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień z datą i podpisem w przypadku:
 1. a) samodzielnego powrotu dziecka do domu:
 2. b) odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun;

Dokumenty niezbędne do zapisu dziecka do świetlicy szkolnej:

Katy zapisu do świetlicy oraz Deklaracja o korzystaniu z busa szkolnego znajdują się na stronie szkoły w zakładce Rodzice – Dokumenty.

 1. W szkole korzystamy z usług firmy cateringowej. Przerwa obiadowa dostosowana jest do planu lekcji danej klasy. Drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu.
 2. Na początku roku wychowawca przydziela szafkę każdemu dziecku z klasy.
 3. Strój na zajęcia wychowania fizycznego to: biała koszulka, granatowe ( czarne) spodenki, skarpety, obuwie sportowe na miękkiej, jasnej podeszwie. Strój należy włożyć do worki i podpisać.
 4. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.
 5. Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego.
 6. Na terenie placówki ( w godzinach urzędowania) uczniom w razie potrzeby służy pomocą pielęgniarka, psycholog, logopeda i pedagog szkolny.
 7. W szkole korzystamy z Dziennika Elektronicznego – Librus. Hasła i loginy podane będą Państwu na pierwszym zebraniu klasowym.

Najistotniejsze w naszej placówce są kwestie bezpieczeństwa. Każdy wychowawca, nauczyciel pracuje zgodnie z określonymi procedurami obowiązującymi w naszej szkole. Procedury te zostaną Państwu przekazane podczas pierwszego zebrania we wrześniu, jednak już teraz pragniemy Państwa poinformować o obowiązku wypełnienia upoważnień do odbioru dziecka ze szkoły przez inne osoby, prosimy także nie dziwić się,  gdy w pierwszych dniach września zostaną Państwo poproszeni o pokazanie dowodu osobistego.

 INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

We wrześniu uczniowie otrzymują darmowe podręczniki i ćwiczenia do zajęć edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki są własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Ćwiczenia będą przekazywane bez obowiązku zwrotu.
Informacja na temat podręczników jest umieszczona na stronie internetowej szkoły.

PODRĘCZNIKI ZAKUPIONE PRZEZ RODZICÓW:

ABC Deutsch – podręcznik z ćwiczeniami do języka niemieckiego dla klasy 1 (część 1 i 2)

Autor/Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

Wydawnictwo PWN, rok wydania 2012

Religia Poznaję Boży świat – Podręcznik do religii (będzie w sprzedaży od sierpnia) Autor/Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek Wydawnictwo JEDNOŚĆ

LISTA PODSTAWOWYCH PRZYBORÓW SZKOLNYCH

 1. Zeszyt 16- kartkowy w 3 linie – najlepiej kolorowe
 2. Zeszyt 16 – kartkowy w kratkę (matematyka) – bez dodatkowych kolorów
 3. Blok rysunkowy formatu A4
 4. Blok rysunkowy formatu A3
 5. Blok techniczny kolorowy
 6. Krepina 3 kolory (2 + 1oryginalny)
 7. Farby plakatowe + 2 pędzle /cienki i gruby/ (podpisane)
 8. Kubek na wodę (podpisany)
 9. Plastelina (podpisana)
 10. Kredki świecowe – najlepiej BAMBINO (podpisane)
 11. Kredki – pastele olejne (podpisane)
 12. Przybory wyposażenia piórnika: 3 ołówki, kredki ołówkowe, gumka, temperówka

z pojemniczkiem, klej w sztyfcie, dobrze tnące nożyczki z zaokrąglonymi czubkami, linijka.

 1. Strój gimnastyczny w worku -biała koszulka , czarne spodenki, białe skarpetki oraz nie ślizgające się obuwie sportowe.
 2. I najważniejsze- piórnik i plecak według upodobań przyszłego ucznia.

PROSZĘ PODPISAĆ WSZYSTKIE PRZYBORY I ĆWICZENIA

Zapraszamy do odwiedzania i śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej szkoły.

DODATKOWE INFORMACJE

Numery telefonów:

Sekretariat: 71 311 33 99

e-mail: sp.zerniki.wr@interia.pl

strona internetowa: www.sp-zerniki-wr.pl