Karta zapisu ucznia do świetlicy szkolnej. Deklaracja.

Rodzice uczniów, których dzieci w ramach naszej placówki będą korzystać z opieki świetlicowej oraz transportu gminnego powinni dostarczyć stosowne dokumenty. W przypadku korzystania z zajęć świetlicowych konieczne jest złożenie karty zapisu ucznia do  świetlicy szkolnej, w przypadku korzystania z transportu gwarantowanego przez gminę deklaracji.

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2021/08/Karta-zapisu-do-świetlicy-szkolnej-2021_2022.pdf

https://www.sp-zerniki-wr.pl/wp-content/uploads/2021/08/Deklaracja-busowa.pdf