Luty w “Świetlicy pod dębem”

Po zimowych feriach , które niestety skończyły się zbyt szybko, mimo wszystko weszliśmy w nowy semestr tanecznym krokiem i z wielkim przytupem. Luty obfitował w wiele pięknych zabaw i świąt – Walentynki, Tłusty czwartek to tylko niektóre z tych, które obchodziliśmy w naszej świetlicy. Oprócz tego było dużo ciekawych prac plastycznych, zabaw ruchowych i jak zwykle zajęć tematycznych. Zaangażowaliśmy się również w pomoc przy sadzeniu młodych brzóz, które podczas spędzania czasu na naszym placu zabaw, dadzą nam później trochę cienia. Klasy starsze – 3 i 4 otrzymały nowe gry planszowe. Już teraz wiadomo, że są one pod specjalną ochroną i nadzorem. Musimy nauczyć się dbać i szanować wspólną własność – nie gubić elementów gier, nie niszczyć pudełek, odkładać pożyczone gry na ustalone wcześniej miejsce. Jest to nasz cel.

Agnieszka Olszewska