KONKURS EKOLOGICZNY PLASTYCZNO-TECHNICZNY

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastyczno – technicznym

,,EKO-ZABAWKA”

 Cele konkursu:

  • pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,
  • rozbudzanie wyobraźni i fantazji,
  • rozwijanie zdolności manualnych,
  • wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych.

Technika pracy jest dowolna 😊

Zasada udostępnienia pracy:

Zdjęcie wykonanej pracy należy wysłać na maila: paulinagibki.spzerniki@gmail.com

Termin ostateczny dostarczania zdjęć prac konkursowych upływa 8.05.2020r.

 

*Nagrodą w konkursie będzie dodatkowa ocena z przedmiotów (plastyka i technika).

ZAPRASZAMY 😊

  Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:

 

Justyna Jurczak

Paulina Gibki