Listopad w świetlicy

Listopad był dla nas wszystkich czasem niezwykle aktywnym twórczo. Nie zapomnieliśmy o świętach, które wypadały w tym miesiącu.
Listopad, jako miesiąc zadumy nad przemijaniem, rozpoczęliśmy w naszej świetlicy nawiązaniem do Dnia Zmarłych. Opowiadanie „ Tęsknota”  skłoniło nas do refleksji, zadumy i wspomnień o swoich bliskich, którzy odeszli.
Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały…” Dzieci ze świetlicy szkolnej uczciły Narodowe Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada, wykonując tematyczne prace plastyczne, rozwiązując krzyżówki, quizy związane z naszym krajem, hymnem, godłem.
Dnia 21.11. obchodziliśmy Światowy Dzień Pozdrowień i  Życzliwości.  Na zajęciach rozmawialiśmy o życzliwości, dobrych manierach, zachowaniu się w szkole i miejscach publicznych. Czytaliśmy opowiadania np. „ Niegrzeczny Pawełek” , „ Mateuszek na zaczarowanej wyspie” oraz wiersze
o grzeczności. Ich historie były pretekstem do opracowania plakatu Kodeks ucznia życzliwego.  Oprócz rozmów, krzyżówek, rebusów był też czas na kolorowe prace plastyczne m.in. kartki życzliwości, emotikonki.