Nasza Paka Caritas

Zespół katechetów chciałby serdecznie podziękować wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się w akcję “Nasza Paka Caritas”.

Zebraliśmy aż 8 pełnych toreb oraz 4 duże kartony różnych produktów spożywczych.

Wszystkie dary zostały przekazane parafialnemu Caritas. Następnie zostaną dostarczone potrzebującym rodzinom.

Dziękujemy za wrażliwość, otwierające serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Naszą wdzięczność kierujemy także do uczniów klas 7b i 8a, którzy aktywnie włączyli się w akcję transportowania i pakowania paczek dla ubogich rodzin.