Pasowanie na czytelnika

Zaczarowany świat „Precelki, która nie umiała się dzielić.”

W naszej szkole pasowanie na czytelnika biblioteki uczniów klas pierwszych , na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Zazwyczaj odbywa się na początku roku szkolnego. Tak też się stało w tym roku w przypadku klasy Ia, Ib, Ic, i Id.

Spotkanie z biblioteką szkolną było wyjątkowo uroczyste.  Dla dzieci przygotowana została dekoracja zawierająca rady i prośby książek. Podczas spotkania przekazana została dzieciom wiedza o książkach i bibliotece.

Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia przez pierwszoklasistów i sam fakt pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej.

Aktu pasowania dokonała dyrekcja szkoły, reprezentowana  przez panią wicedyrektor Elżbietę Wujczak oraz bibliotekarka Anna Frąckiewicz. Dodatkowe gratulacje dzieci przyjęły od pani Joanny Zych reprezentującej rodziców. Na zakończenie wszyscy otrzymali, pamiątkowe dyplomy, zakładki do książek, a także każde z dzieci otrzymało w prezencie książkę ( zakupioną dzięki uprzejmości rodziców uczniów klas pierwszych). 

Motywem przewodnim spotkania były przygody myszki Precelki, mieszkającej w bibliotece szkolnej, która niestety nie potrafiła dzielić się żółtym serem.

Wszystkim naszym małym czytelnikom życzymy wspaniałych przygód w świecie książek.

Pasowanie na czytelnika przygotowała bibliotekarz

Anna Frąckiewicz