Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

Zasady oraz terminy rekrutacji dzieci do klas I pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice dostępne są na stronie gminy – http://www.siechnice.gmina.pl/strona-3917-rekrutacja_do_klas_pierwszych_szkol.html

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych w dniach od 31.03.2023 do 07.04.2023r.

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice (należy wybrać „szkoła”), na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1191) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do I klasy Szkoły Podstawowej › zobacz dokument

Formularz zapisu dziecka na religię zobacz dokument