Rekrutacja dzieci do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Zasady oraz terminy rekrutacji dzieci do klas I pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siechnice dostępne są na stronie gminy

https://www.siechnice.gmina.pl/aktualnosc-5498-rekrutacja_do_klas_pierwszych_szkol.html

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej będą przyjmowane do klas pierwszych na podstawie zgłoszeń rodziców złożonych w dniach 21.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

Do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice. Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,
b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

Zgodnie z art. 24 ustawy o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1191) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”

Rekrutacja odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego poprzez stronę internetową: http://nabor.pcss.pl/siechnice, na której będą dostępne szczegółowe informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji zostaną umieszczone na stronie Gminy w załączniku Informator.