WAŻNE ! Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach AKTUALIZACJA

 

W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem. Wypełnianie wniosków w systemie elektronicznym NABÓR bez zmian, do 19 marca 2020 r.

Wydłużony zostaje termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówka prowadzi dyżury na przyjmowanie dokumentów.

Szkoła pełni dyżur od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 11.00 oraz od 14.00 do 17.00.

Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

 w tradycyjnej formie papierowej – zapakowanie dokumentów do kopert, opatrzenie dopiskiem „Rekrutacja … ” (wpisać imię i nazwisko dziecka rekrutującego się). Dyżurujący pracownik odbiera koperty, wpisuje na listę przyjętych dokumentów placówki i przekazuje dla Przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej. Przewodniczący Komisji rekrutacyjnej przekazuje informację mailową dla rodzica o przyjęciu dokumentów;
 w elektronicznej formie – przesłanie skanu dokumentów na skrzynkę mailową sp.zerniki.wr@interia.pl , a następnie dostarczenie oryginałów do dnia 27 marca 2020 r. (wtorek)

W przypadku braku możliwości otrzymania do dnia 20.03.2020 r zaświadczenia
o zatrudnieniu lub o stacjonarnym trybie studiów można je dostarczyć do dnia 27 marca (wtorek).