Organizacja pracy w Szkole od 25 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 23

Zarządzenie nr 24

Zgłoszenie dziecka

Zgłoszenie uczęszczania na konsultacje

Zgłoszenie uczęszczania na zajęcia specjalistyczne

Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie szkoły

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów

Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne

Procedura pobytu na boisku i na placu zabaw

Procedura przyjęcia i wydawania posiłków

Procedura dezynfekcji zabawek

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zarażenia u pracownika

Procedura zgłaszania i reagowania na incydenty w grupie oraz stosowanie zabezpieczeń w trakcie wymaganych zabiegów higienicznych

Procedura postępowania z odpadami