Pasowanie na czytelnika 2023

 W dniu 26 i 27 X 2023r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Dla uczniów klas I nadszedł kolejny ważny dzień, wszyscy stali się prawdziwymi czytelnikami naszej biblioteki.
Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się do kalendarza uroczystości szkolnych. Specjalnie na tę okazję Panie Bibliotekarki przygotowały prezentację multimedialną, podczas której uczniowie klas I poznali historię powstania książki. Dzieci obejrzały także teatrzyk kamishibai pt. “Noc w bibliotece”. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy w bajkowych strojach, w obecności Pani Dyrektor, złożyli uroczyste przyrzeczenie, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.

My uczniowie pierwszej klasy,
Uroczyście przyrzekamy,
Że będziemy książki kochać,
Krzywdy zrobić im nie damy.
I wskazówek i rad książek
Będziemy słuchać z uwagą,
Obowiązki czytelnika
Traktować z wielką powagą!
PRZYRZEKAMY.

              Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika. Nasi nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki oraz zakładki magnetyczne , które będą im przypominały o tym uroczystym wydarzeniu. Potem wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów.
    Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym czytelnikom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym, radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.

Dziękujemy Rodzicom klas pierwszych za wsparcie i zaangażowanie przy organizacji tej uroczystości.

Anna Frąckiewicz

Małgorzata Szeliga