Wyniki wyborów do Rady SU

Komisja wyborcza po podliczeniu głosów informuje o wynikach wyborów do Rady SU

Przewodniczący: Maja Borkowska 8a
Zastępca: Piotr Jaskulski 7c
Sekretarz: Aleksander Zyzański 6c
Skarbnik: Jan Olkowski 8b

Frekwencja wyborczy wniosła 52,78%

Gratulujemy zwycięzcom!

Dziękujemy kandydatom za aktywną kampanię.