Zarządzenie Nr 7/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Zarządzenie